badterassen
DISCOVER NEWS UPDATE

Ät på badterassen under sommartid

Sommartid har Badterassen vid badet öppet med en enklare meny.