Miljöpolicy
DISCOVER NEWS UPDATE

Miljöpolicy för Vilsta Sporthotell Eskilstuna AB

Vår ambition är att vår verksamhet ska vara så skonsam mot miljön som möjligt.

Vi strävar efter att vara miljömedvetna och att hela tiden vidta åtgärder för ständig förbättring.

Våra gäster ska ges förutsättningar så att deras vistelse hos oss gör att miljön kommer så lite som möjligt till skada.

Tillsammans verkar vi för en hållbar utveckling och framtid.

För att uppfylla vår ambition så vidtar vi dessa åtgärder:

– Minska vattenförbrukningen

– Använda miljömärkta produkter

– Minska energiförbrukningen: Ansluten till fjärrvärme, belysning utbytes till lågenergilampor

–  Ge gästerna och personal möjlighet att källsortera. Samla in returförpackningar, papper mm.

– Informera gästerna om vårt miljöarbete

– Personalen utbildas i miljöfrågor

– I möjligaste mån erbjuda ekologiska och rättvisemärkta produkter enligt lista. Livsmedelsmärkningar i våra serveringar. Inga engångsartiklar eller utrustning ska användas.

– Följa gällande lagstiftning

– Hålla oss uppdaterade om vad som gäller för miljöarbete i vår kommun

Läs mer på:
www.greenkey.se
www.greenkey.globa